“ശാലുവിന് വേർപിരിയാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല”. വേർപിരിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല.

സിനിമയിൽ ഏറെക്കാലം സജീവമായിരുന്ന താരദമ്പദികളാണ് സജി നായർ – ശാലു മേനോൻ താര ദമ്പതികൾ. പ്രമാദമായ സോളാർ കേസിൽപെട്ട് ജയിൽ വാസത്തിനു ശേഷം ആയിരുന്നു ശാലുവിന്റെ വിവാഹം

Read more
RSS
error: Content is protected !!