കടൽക്കരയിൽ പച്ചവിരിച്ച് സാനിയ അയ്യപ്പൻ. ചിത്രങ്ങൾ കാണാം.

ഡാൻസ് റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ താരമായി അതിന് ശേഷം സിനിമകളിലൂടെയും ഫോട്ടോ ഷൂട്ടുകളിലൂടെയും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയ താരമാണ് സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ. ആദ്യ സിനിമതന്നെ ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ കൊണ്ട്

Read more
RSS
error: Content is protected !!