കർഷകസമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി താരം മിയ ഖലീഫ. ‘എന്ത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് നടക്കുന്നത്.’ എന്നാണ് തലക്കെട്ട്.!

ഓരോ ദിവസവും വലിയ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ അറിയിച്ചാണ് കർഷകസമരത്തിന് ആളുകൾ എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ലോക സിനിമ-മാധ്യമ രംഗത്തുള്ള പലരും ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നേരിട്ടും പിന്തുണ

Read more
error: Content is protected !!