“പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കട്ട സിംഗിളാണെന്നാണ്.” – പാടത്തെ പൈങ്കിളിയിലെ മനീഷ.

അടുത്തിടെ പുതിയതായി ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ആരംഭിച്ച പാടാത്ത പൈങ്കിളി എന്ന സീരിയൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കഥ പറയുന്ന പാടാത്ത പൈങ്കിളി ആരാധകർ

Read more
RSS
error: Content is protected !!