ലാൽ നിര്‍മ്മാണ മേഖലയില്‍ നിന്നും വിതരണ മേഖലയില്‍ നിന്നും പിന്മാറാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്.

അഭിനയം, സംവിധാനം, തിരക്കഥ, നിർമ്മാണം, വിതരണം തുടങ്ങി സിനിമയിലെ ഒട്ടനവധി മേഖലകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ താരമാണ് ലാൽ. ഒരുപാട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുകയും വിതരണത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയുടെ

Read more
RSS
error: Content is protected !!