താരരാജാക്കന്മാരെപ്പറ്റി 29 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അന്തരിച്ച നടൻ കൊച്ചിൻ ഹനീഫ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ.!

മലയാളത്തിന്റെ മഹാ നടൻ കൊച്ചിന്‍ ഹനീഫ ഓര്‍മ്മയായിട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു. 2010ലായിരുന്നു കൊച്ചിന്‍ ഹനീഫ മലയാള സിനിമയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി വിടപറഞ്ഞത്. അഷ്ടവക്രന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു

Read more

മോഹൻലാലിയും, മമ്മുട്ടിയെയുംപ്പറ്റി 29 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അന്തരിച്ച നടൻ കൊച്ചിൻ ഹനീഫ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ.!

മലയാളത്തിന്റെ മഹാ നടൻ കൊച്ചിന്‍ ഹനീഫ ഓര്‍മ്മയായിട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു. 2010ലായിരുന്നു കൊച്ചിന്‍ ഹനീഫ മലയാള സിനിമയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി വിടപറഞ്ഞത്. അഷ്ടവക്രന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു

Read more
RSS
error: Content is protected !!