“സണ്ണിചേച്ചി ഉയിർ” കേരളത്തിന്റെ തണുപ്പിൽ നീരാടി സാക്ഷാൽ സണ്ണിലിയോൺ.

വലിയ രീതിയിൽ ആരാധകരുടെ പിന്തുണ നേടിയ താരമാണ് സണ്ണി ലിയോണ്‍. കണക്കില്ലാത്ത ആരാധകരുള്ള സണ്ണി ലിയോണിനെ മലയാളികൾ സ്നേഹത്തോടെ സണ്ണി ചേച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പോണ്‍ സിനിമകളില്‍

Read more
error: Content is protected !!