“നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സഹോദരിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു”. കല്യാണി പ്രിയദർശൻ.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് നടൻ കൃഷ്ണകുമാറിന്റേത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ്. കൃഷ്ണകുമാർ, ഭാര്യ മക്കൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ

Read more
RSS
error: Content is protected !!