ഉമ്മ എന്നും എൻറെയൊരു വീക്നെസ് ആണ്. തുറന്നുപറഞ്ഞ് അവതാരകൻ ജീവ.

ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് സീ കേരളത്തിൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന സരിഗമപ. ഈ ഷോയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയം നേടിയ അവതാരകരാനാണ് ജീവ ജോസഫ്. ജീവയുടെ

Read more
RSS
error: Content is protected !!