മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു അത്. തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഇടവേള ബാബു.

വളരെയേറെ കാലമായി പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന മലയാള സിനിമ താരങ്ങളുടെ സംഘടനയാണ് അമ്മ. അമ്മയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇടവേള ബാബു. സംഘടനയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെയെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ മോഹൻലാലുമാണ്.

Read more
RSS
error: Content is protected !!