“നിലവിൽ കുട്ടികൾ ഒന്നും വേണ്ട. ഭർത്താവിനൊപ്പം പരമാവധി അടിച്ചുപൊളിക്കണം”. മോന സിംഗ്.

ബോളിവുഡിലെ ശ്രദ്ധേയയായ താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് മോന സിംഗ്. ബോളിവുഡിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന താരമാണ് മോന 2003ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജെസ്സി ജൈസി കോയി നഹി എന്ന ചിത്രത്തിലൂട ബോളിവുഡിൽ

Read more
RSS
error: Content is protected !!