ചുവപ്പ് ഡ്രെസ്സിൽ അതീവ സുന്ദരിയായി മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഭാവന. അടിപൊളി ചിത്രങ്ങൾ കാണാം.

മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർ ഡയറക്ടർ കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമായ ‘നമ്മൾ’. ലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന താരമാണ് ഭാവന. പിന്നീട് ഒരുപിടി മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മലയാള

Read more
error: Content is protected !!